Offene Stellen

Majster Budowy w Oddziale Mostowym

Miejsce pracy: Koszalin
 
Opis stanowiska:

 • Nadzór nad realizacją i kontrola robót budowlanych - kosztów, jakości, ilości, terminowości, prawidłowości i zgodności z dokumentacją
 • Koordynacja i realizacja harmonogramu robót
 • Nadzorowanie i koordynacja prac brygad budowlanych i podwykonawców
 • Przygotowywanie oraz nadzór nad dokumentacją techniczną oraz raportami do rozliczania robót budowlanych
 • Opracowywanie planów potrzeb materiałowych, sprzętowych
 • Współpraca z interesariuszami procesu budowlanego


Wymagania:

 

 • Min. wykształcenie średnie techniczne
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji obiektów mostowych
 • Minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi programu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kluczowe kompetencje:

  • dążenie do rezultatów
  • myślenie analityczne
  • praca zespołowa
  • zaangażowanie, sumienność
  • bardzo dobra organizacja własnej pracy

Oferujemy:

 

 • Umowę o pracę
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in., pakiet Multisport, Mybenefit oraz opieka medyczna
 • Możliwość zdobycia doświadczenia na prestiżowym projekcie budowlanym w dynamicznie rozwijającej się Spółce
 • Pracę z najlepszymi specjalistami w branży budowlanej
 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej spółce

Kontakt:
cvporr.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)".
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.


Staż w Dziale Koordynacji Zakupów

Miejsce pracy: Warszawa
 
Opis stanowiska:

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych
 • Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji zakupowej
 • Współpraca w zakresie wyszukiwania nowych dostawców materiałów, robót i usług
 • Udział w negocjowaniu warunków handlowych oraz warunków wykonywania robót i dostaw
 • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych
 • Przygotowywanie analiz oraz raportów na potrzeby działu

Wymagania:

 • Student lub absolwent studiów wyższych o kierunku technicznym lub ekonomicznym
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (min. poziom B2)
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz specyfikacji technicznej będzie dodatkowym atutem
 • Gotowość do odbywania stażu w Centrali firmy w pełnym wymiarze godzin
 • Kluczowe kompetencje: 

  • zaangażowanie, sumienność
  • chęć uczenia się, odpowiedzialność
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • współpraca w grupie
  • dobra organizacja własnej pracy

Oferujemy:

 • Umowę o płatny staż na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy w oparciu o umowę o pracę
 • Wsparcie ze strony Opiekuna stażu
 • Zdobycie cennego doświadczenia w branży budowlanej w dynamicznie rozwijającej się Spółce

Kontakt:
cvporr.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)". 
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Specjalista ds. rozliczeń handlowych

Miejsce pracy: Warszawa
 
Opis stanowiska:

 • Kontrola prawidłowości i terminowości obiegu dokumentów w tym korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • Wystawianie faktur sprzedażowych oraz dekretacja faktur przychodzących
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji produkcji mieszanek bitumicznych
 • Tworzenie zamówień na materiały, prowadzenie gospodarki materiałowej w obszarze dotyczącym wytwórni
 • Budżetowanie i analiza kosztów wytwórni
 • Sporządzanie kalkulacji ofertowych na wytwarzane wyroby
 • Kontakt z dostawcami i odbiorcami
 • Współpraca przy optymalizacji systemów wykorzystywanych w produkcji
 • Prowadzenie rozliczeń w ramach współpracy z budowami i z innymi oddziałami Spółki

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku łączącym cechy techniczne i handlowe
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów 
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z systemem SAP
 • Kluczowe kompetencje:

  • Sumienność i punktualność
  • Umiejętność pracy w zmiennych warunkach - samodzielnie i w zespole
  • Łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in., pakiet Multisport, Mybenefit oraz opieka medyczna
 • Możliwość zdobycia doświadczenia na prestiżowych projektach budowlanych w dynamicznie rozwijającej się Spółce
 • Pracę z najlepszymi specjalistami w branży budowlanej
 • Możliwość podniesienie kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach

Kontakt:
cvporr.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)".
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Operator wagi samochodowej

Miejsce pracy: Warszawa 
 
Opis stanowiska:

 • Obsługa elektronicznej wagi samochodowej
 • Nadzór nad procesami dostaw materiałów
 • Prowadzenie bazy danych pojazdów, przewoźników oraz kontrahentów
 • Wydawanie dokumentów WZ
 • Przygotowywanie raportów i zestawień wagowych
 • Utrzymywanie powierzonych urządzeń w sprawności technicznej
 • Bieżąca obsługa techniczna wag

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie techniczne
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Gotowość do pracy zmianowej
 • Kluczowe kompetencje:

  • Sumienność 
  • Punktualność
  • Dokładność w wykonywaniu zadań
  • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in., pakiet Multisport, Mybenefit oraz opieka medyczna
 • Możliwość zdobycia doświadczenia na prestiżowych projektach budowlanych w dynamicznie rozwijającej się Spółce
 • Pracę z najlepszymi specjalistami w branży budowlanej
 • Możliwość podniesienie kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach

Kontakt:
cvporr.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)". 
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Kierownik Projektu w Oddziale Energetyki

Miejsce pracy: Lwówek k. Poznania
 
Opis stanowiska:

 • Bieżące zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem, wymaganiami inwestora, w zgodzie z przepisami prawa, standardami jakości, przepisami BHP, p.poż i ochrony środowiska
 • Budowanie i utrzymanie relacji z Inwestorem, prowadzenie spotkań koordynacyjnych i uczestnictwo w radach budowy
 • Zarządzanie pracą zespołu projektowego i bieżące wsparcie kadry kierowniczej
 • Budowanie i utrzymanie relacji z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
  (Inżynier kontraktu, inspektorzy nadzoru, projektanci, podwykonawcy, itp.)
 • Kontrola i zarządzanie budżetem i harmonogramem projektu
 • Rozliczenie końcowe budowy i przygotowanie obiektu do przejęcia przez serwis gwarancyjny
 • Analiza i optymalizacja projektów wykonawczych, rozwiązań organizacyjnych i wymaganych procedur prawnych
 • Nadzorowanie raportów dotyczących stanu zaawansowania kontraktu- stanu realizacji robót, wykonania budżetu i harmonogramu oraz terminowości rozliczeń kontraktu
 • Wsparcie techniczne w procesie ofertowania

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Ważne uprawnienia do zarządzania projektami w oparciu o standard PMBOK/PRINCE2/IPMA lub równoważny
 • 15 lat doświadczenia zawodowego (w tym minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym)
 • Doświadczenie w kierowaniu zamówieniem polegającym na budowie obiektu liniowego o długości co najmniej 10 km (zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat na stanowisku Kierownika bądź Zastępcy Kierownika Projektu)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – min. poziom B2
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kluczowe kompetencje:

  • umiejętność zarządzania zespołem
   -bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
   -umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
   -dążenie do rezultatów oraz konsekwencja w działaniu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę (kontrakt: budowa gazociągu DN 1000 Lwówek – Krobia)
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in., pakiet Multisport, Mybenefit oraz opieka medyczna
 • Pracę z najlepszymi specjalistami w branży budowlanej
 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce

Kontakt:
cvporr.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)". 
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Inżynier Budowy w Oddziale Mostowym

Miejsce pracy: Koszalin
 
Opis stanowiska:

 • Współpraca z przełożonym w zakresie wsparcia projektów na etapie ich przygotowania oraz realizacji
 • Analizowanie oraz sprawdzanie dokumentacji projektowych
 • Kontrola robót budowlanych - kosztów, jakości, ilości (obmiar), terminowości, prawidłowości i zgodności z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami prawa
 • Koordynacja i realizacja harmonogramu robót
 • Nadzorowanie i koordynacja prac brygad budowlanych i podwykonawców
 • Analiza przyjętych rozwiązań projektowych, analiza otrzymywanej dokumentacji projektowej

Wymagania:

 • Absolwent studiów wyższych technicznych o kierunku budowlanym
 • Mile widziane 1-2 lata doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość programu AutoCad oraz pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość pakietów do harmonogramowania jak MS Project
 • Dobra znajomość języka angielskiego – min. poziom B2
 • Mile widziana znajomość systemów deskowań
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kluczowe kompetencje:

  • dążenie do rezultatów
  • myślenie analityczne
  • praca zespołowa
  • zaangażowanie, sumienność
  • bardzo dobra organizacja własnej pracy

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in., pakiet Multisport, Mybenefit oraz opieka medyczna
 • Możliwość zdobycia doświadczenia na prestiżowym projekcie budowlanym w dynamicznie rozwijającej się Spółce
 • Pracę z najlepszymi specjalistami w branży budowlanej

Kontakt:
cvporr.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)". 
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Monter sprzętowy

Miejsce pracy: Warszawa oraz miejsca realizacji działalności statutowej Spółki
 
Opis stanowiska:

 

 • Montaż elementów i podzespołów według dokumentacji technicznej
 • Montaż kontenerów
 • Praca na wysokości
 • Realizacja usług wykonywanych przy użyciu sprzętu
 • Dbanie o mienie powierzone
 • Raportowanie wykonanych prac
 • Organizacja pracy w sposób bezpieczny

Wymagania:

 

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość zagadnień elektrycznych, ślusarskich i monterskich
 • Myślenie techniczne
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność
 • Niezbędne uprawnienia/certyfikaty:

  • Uprawnienia do 1 kV
  • Prawo jazdy kat.B

Oferujemy:

 

 • Umowę o pracę
 • Pakiet Multisport, Mybenefit oraz opiekę medyczną
 • Możliwość zdobycia doświadczenia na prestiżowych projektach budowlanych w dynamicznie rozwijającej się Spółce

 
Kontakt:
cvporr.pl
 Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)".
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.


Staż w Dziale Produkcji Metalowej

Miejsce pracy: Warszawa
 
Opis stanowiska:

 • Praca z dokumentacją projektową
 • Przygotowywanie ofert cenowych na realizację konstrukcji stalowych
 • Rozliczanie produkcji metalowej
 • Prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej
 • Koordynacja zapotrzebowania na materiały pomocnicze
 • Analiza pracy wypalarki plazmowej (przygotowanie danych wejściowych, kontrola realizacji, weryfikacja)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym, specjalizacja: konstrukcje metalowe
 • Dobra znajomość programu AutoCad oraz pakietu MS Office 
 • Orientacja na BHP i ppoż
 • Dobra znajomość języka angielskiego – min. poziom B1
 • Kluczowe kompetencje:
  - chęć uczenia się
  - umiejętność analitycznego myślenia
  - zaangażowanie, sumienność
  - bardzo dobra organizacja własnej pracy

Oferujemy:

 • Umowę o płatny staż na okres 6 miesięcy
 • Po zakończonym stażu możliwość kontynuowania współpracy w ramach  umowy o pracę
 • Pracę z doświadczoną załogą
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy technicznej
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego umożliwiającego realizację uprawnień budowlanych
 • Wsparcie ze strony Opiekuna stażu
 • Miejsce odbywania stażu: Baza Techniczna firmy PORR Polska Infrastructure S.A - Warszawa, ul. Wólczyńska

Kontakt:
cvporr.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę PORR Polska Infrastructure S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)".
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.