Projekty

Oczyszczalnia ścieków Czajka – Etap II

Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka – Etap II, w zakresie wykonania obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i Kolektorów Prawobrzeżnych.
Szyb odbiorczy przy ul. Farysa o głębokości 40m p.p.t. w kształcie okręgu o średnicy wewnętrznej 20m. Odkopane do głębokości 38,0 m

  • Czajka – szyb odbiorczy przy ul.Farysa Czajka – szyb odbiorczy przy ul.Farysa Lupe
  • Czajka – szyb odbiorczy przy ul.Farysa Czajka – szyb odbiorczy przy ul.Farysa Lupe
  • Oszyczalnia ścieków Czajka – szyb odbiorczy Oszyczalnia ścieków Czajka – szyb odbiorczy Lupe
  • Lupe
  • Lupe
Facts & Figures
Przedsiębiorstwo: PORR Polska Infrastructure S.A.
Klient: PRG”Metro” Spółka z o.o.
Miasto / kraj: Warszawa, Polska
Rodzaj projektu: Fundamentowanie / specjalistyczne budownictwo podziemne
Status projektu: Zrealizowany
Zakończenie: 2011
Okres budowy: 13 Miesięcy
Kontakt: Robert Romankiewicz
Wróć do przegląd