Oddziały

Przedstawicielstwa PORR są ulokowane w Warszawie i Oslo.

Oslo Warszawa