Usługi

Oferta naszej firmy bazuje na pięciu oddziałach, z których każdy jest wysoce wyspecjalizowaną jednostką o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji. Dzięki połączeniu wiedzy i praktyki z dziedziny budowy dróg i mostów, obiektów hydrotechnicznych oraz szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego, jesteśmy w stanie zapewnić wszechstronny serwis w pełni dopasowany do wymagań i potrzeb naszych klientów.

Oddział Drogowy
Oddział drogowy jest wyspecjalizowaną jednostką zajmującą się budową i remontami dróg, ulic i lotnisk.
Więcej….
 
Oddział Mostowy
Do zadań oddziału należy budowa, remonty oraz projektowanie mostów, wiaduktów, estakad.
Więcej….

Oddział Inżynieryjny

Do kluczowych obszarów działań Oddziału Inżynieryjnego należy dostarczanie usług z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego , w tym obiektów o wysokim stopniu skomplikowania w wielu gałęziach budownictwa.
Więcej….
 
Oddział Fundamentowania 
Najmłodszy oddział w strukturach PORR Polska Infrastructure S.A., jednak posiadający już ogromne doświadczenie. Początek jego działalności sięga 1997 roku.
Więcej….
 
Oddział Energetyczny

Usługi dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej, a także użytkowników różnorodnych instalacji przemysłowych i energetycznych.
Więcej….
 
Baza Techniczna
Baza Techniczna naszej Spółki obejmuje swoim zakresem cały kraj i oferuje szeroki wachlarz usług przeznaczonych dla sektora budowlanego.
Więcej….
 
Laboratorium technologiczne
Badania laboratoryjne, pomiary terenowe oraz obsługa kontraktów drogowych, mostowych i inżynieryjnych.
Więcej….